Kalite Belgelerimiz

Sunmuş olduğumuz hizmetlerimizle ilgili olarak daha kaliteli ve daha verimli
çalışmalar adına bünyemizdeki yetki ve kalite standartlarımız.

Uyumluluk BelgesiTSE Test RaporuTSE Certificate ISO 9001 2008STOCKMEIER Holding EN Certificate ISO 9001 2008STOCKMEIER Urethanes CE ZengerCE Zenger AcryflexT CushionPlus Certificate Epdm Kalite Belgeleritse iaaf ce iso IAAF İnek YataklarıKapasite Raporu İnek YataklarıOda Sicil Belgesi İnek YataklarıOda Sicil Belgesi 2 İnek YataklarıYerli Malı Belgesi ISO 9001alle Sprachen STUF CertificateISO 9001 2014 ENG Tek Yetki BelgesiGezoflex TSEYeni Belge 2016 Tel ÇitTSE Belgesi

Zenger İTF BelgeleriZenger İTF Belgeleri

K-Q TSE- ISO-EN 9000

 • Zenger Teknik olarak ürünlerimizin kaliteleri ile Türk Standartlarına uygunluk belgesi almaya hak kazandık.

CE  UYGUNLUK

 • CE İşareti, “Avrupa Normlarına Uygunluk” anlamına gelen “Conformité Européenne” sözcüklerinin baş harflerinden oluşur.
 • CE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir birlik işaretidir.
 • CE İşareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. CE işareti ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirten resmi bir işarettir.
 • Zenger Teknik olarak ürünlerimizin kaliteleri ile CE uygunluğumuz bulunmaktadır.

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi

 • ISO “International Organization for Standardization” kısaltmasıdır ve uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu kalite yönetim standardını simgeler.ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.
 • ISO 9001:2000: ISO 9000 Standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2000 rakamı, bu revizyonun 2000 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir.
 • Zenger Teknik olarak ISO 9001:2000 kalite yönetim sertifikasına sahip bulunmaktayız.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

 • Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.
 • ISO 14000 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.
 • Zenger Teknik olarak ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip bulunmaktayız

Türk Patent Enstitüsü

 • Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı, özel bütçeli, bağımsız yasal bir kuruluştur.
 • TPE, Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkıda bulunmak, memleket genelinde serbest rekabet ortamını sağlamak, araştırma geliştirme hareketlerinin ilerlemesini mümkün kılmak üzere; kanunla düzenlenmiş patent, marka ve endüstriyel mülkiyet haklarının oluşması, korunması ve bu haklara ilişkin yurt içi, yurt dışı bilgi ve belgeleri kamu yararına sunmak gibi bir gayeye sahiptir.
 • Zenger Teknik olarak anti balistik plaka buluşumuz Türk Patent Enstitüsüne kayıtlıdır.

Meriç Halı Yıkama